Ceny

Cena za vykonané odborné prehliadky a skúšky je tvorená vzájomnou dohodou (v zmysle § 3 Zákona o cenách NR SR č. 19/1996 Z. z.).


Na orientáciu v cenách môže poslúžiť všeobecne používaný Cenník PRESOX spol. s r.o., Dunajská Lužná. Samozrejme, sme prístupní dohode a je možné dohodnúť sa na obojstranne akceptovateľnej cene.


Faktúrovaná cena za spotrebovaný materiál zodpovedá nákupnej cene. Účtuje sa podľa dodávateľskej faktúry, resp. pokladničného dokladu.


REVEX BOJNICE, s.r.o. je platcom DPH. Ak nie ste platcami DPH, konateľ firmy vystupuje aj ako fyzická osoba – živnostník, neplatca DPH, takže aj takto Vám vieme vyjsť v ústrety.


Doba splatnosti faktúry je štandardne 14 dní, s možnosťou dohody na dlhšej dobe splatnosti.


© 2008 - Revex Bojnice, s.r.o., Bernolákova 34, 972 01 Bojnice