Certifikáty

 

Tlakové zariadenia:

Osvedčenie revízneho technika - zobraz

Oprávnenie organizácie - zobraz

Osvedčenie odborného pracovníka pre ČR - zobraz

Osvedčenie pracovníka na riadenie opráv - zobraz


Plynové zariadenia:

Osvedčenie revízneho technika - zobraz

Oprávnenie organizácie - zobraz

Osvedčenie pracovníka na riadenie opráv - zobraz


Osvedčenie podľa zákona 314/2012 Z.z. (pôv. 17/2007 Z.z.): zobraz

Osvedčenie lektora vzdelávania: zobraz


© 2008 - Revex Bojnice, s.r.o., Bernolákova 34, 972 01 Bojnice