Naše služby

Poskytujeme energetické poradenstvo zamerané na optimalizáciu nákladov za elektrinu.

Pre samosprávy

Správne nastavenie odberných miest elektriny pre akýkoľvek typ samosprávy

Pre spoločnosti a organizácie

Optimalizácia nákladov za elektrinu pre akýkoľvek typ spoločnosti alebo organizácie

Optimalizácia a úspora v 3 krokoch

Úspory nie sú viazané na zmenu dodávateľa elektriny Nevyvolávame žiadne investície Neznižujeme energetickú náročnosť

1

Bezplatná analýza

Vyvinuli sme softvér, ktorý do pár minút dokáže zmonitorovať všetky odberné miesta zákazníka z viacerých uhlov pohľadu. Vidíme možnosti úspor aj tam, kde by ste to nečakali. Zároveň vieme spoločne reagovať na aktuálne zmeny odberu, čo v mnohých prípadoch pomáha eliminovať rôzne druhy penalizácií.

2

Implementácia riešení

Výsledky analýzy konzultujeme so zákazníkom, až potom spúšťame proces implementácie. Vďaka detailným a dlhoročným skúsenostiam z energetického odvetvia pomáhame klientom s rôznymi druhmi opatrení, ktoré vedú k reálnym úsporám nákladov na elektrinu.

Využitím našich služieb náklady nijako nezvyšujete. Môžete len ušetriť.

3

Online manažment

Aby bola zmena udržateľná, nad každým opatrením máme nastavený online dohľad a prepracovaný systém notifikácii. Vieme tak garantovať, že dohodnutú výšku úspory zákazník dosahuje od prvého mesiaca spolupráce.

Kto sme a ako vám môžeme pomôcť?

Našim klientom poskytujeme analýzu distribučných dát a optimalizáciu nákladov za elektrickú energiu. Rozumieme energetickým dátam a našou hlavnou pridanou hodnotou pre zákazníka je správne nastavenie odberných miest elektriny tak, aby bez zníženia komfortu platil, čo najnižšie faktúry za elektrinu.

Kde všade už Citrón pomohol ušetriť?

Citrón už pomohol znížiť náklady 34 mestám, 95 obciam, 82 školám, 23 škôlkam, 20 firmám a ďalším 41 organizáciám.

Vzorový príklad obec
Kozárovce 2019 - 2022

Detaily úspory

Vzorový príklad mesto
Partizánske 2020 - 2022

Detaily úspory

Vzorový príklad firma
RICHMAN, s.r.o.

Detaily úspory

Strážime vašu
úsporu 24/7

Kontaktujte nás

Podporujeme mladé talenty a užitočné projekty pre lepšiu spoločnosť a našu budúcnosť


Citrón sa stal partnerom florbalovej mládeže ŠK Lido